อย่าเข้าใจผิด Naturist คือรสนิยมการเปลือยอย่างมีศิลปะ ไม่ใช่ Exhibitionism หรือพวกโรคจิตที่ชอบโชว์ของสงวน

หลังจากที่เราพูดถึงนิยาม ความเป็นมา และมุมมองของสังคมที่มีต่อ Naturist ในบทความที่แล้ว หลายคนคงเกิดคำถามขึ้นในใจใช่หรือไม่ ว่าความแตกต่างของ Naturist กับพวกโรคจิตที่ชอบโชว์ของลับของตนเอง มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ในบทความนี้เราเลยจะพูดถึงสาเหตุที่ทำให้ Naturist ไม่ถูกจัดเป็นเรื่องอนาจาร รวมถึงพาทุกคนไปดูข้อแตกต่างระหว่างสองอย่างที่ว่ามานี้ ว่าเพราะเหตุใด? จึงทำให้สิ่งหนึ่งถูกจัดเป็นรสนิยมและได้รับการยอมรับ ขณะที่อีกหนึ่งสิ่งถูกมองว่าเป็นความผิดปกติของสมองและจิตใจ

แนวคิดหลักของ Naturist

ก่อนจะพูดถึงความแตกต่างของ Naturist กับ โรคจิตที่ชอบโชว์ของลับนั้น สิ่งแรกเราอยากพาทุกคนมาดูในเรื่องของแนวคิดและวิธีการปฏิบัติตัวของเหล่า Naturist กันก่อน

Naturist เป็นกลุ่มคนที่มีแนวคิดที่ว่า การเปลื้องผ้าหรือการเปลือยกาย เป็นวิธีที่ดีในการสื่อสารและให้เกียรติธรรมชาติรอบๆ ตัว เพราะมนุษย์เรานั้นเกิดและเติบโตมาท่ามกลางธรรมชาติ และการเปลือยยังสามารถทำให้ผู้คนมองเห็นคุณค่าในตนเอง โดยไม่มีสิ่งของนอกกาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่มมาเกี่ยวข้อง หรืออีกนัยหนึ่งสิ่งของนอกกายนี้อาจรวมไปถึงฐานะ ตำแหน่ง และบทบาททางสังคมด้วย นอกจากนี้ Naturist ยังเชื่อว่าการไม่สวมใส่เสื้อผ้าหรือการเปลือย สามารถให้ประโยชน์มากมายต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายตัว กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ลดความเครียดและความกังวล รวมไปถึงสามารถช่วยให้รู้สึกเกิดความมั่นใจในเรือนร่างของตนเองเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

กฎเหล็กของ Naturist ต้องอยู่ในพื้นที่ปิด และไม่รบกวนผู้อื่น

แม้ว่าจะรสนิยมและส่งเสริมให้การเปลือยกายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตปกติประจำวัน แต่หลักปฏิบัติของ Naturist ถูกกำหนดไว้ค่อนข้างชัดเจน โดยขอบเขตเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็น “กฎเหล็ก” หรือ “กฎกติกา” เพื่อให้มีความพอดีและความเหมาะสมเมื่อต้องอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ปิด หรือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาติแล้วเท่านั้น ต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ หลีกเลี่ยงการมองหรือพูดจาในสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงการคุกคามหรือทำให้ไม่สบายใจ และที่สำคัญต้องไม่สร้างความรู้สึกอึดอัดใจแก่ผู้คนทั่วไปหรือผู้ที่อยู่นอกแนวคิดนี้ เพราะการเคารพความคิดเห็นและแนวคิดของผู้อื่น ถือเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้คนที่มีความแตกต่างทางความคิดอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไร้ปัญหาตามมา ดังนั้น Naturist จึงยึดสิ่งเหล่านี้เป็นหลักปฏิบัติที่จริงจัง

ความแตกต่างของ Naturist กับ Exhibitionism หรือพวกโรคจิตที่ชอบโชว์

อย่างที่บอกไป ว่าแม้จะมีแนวคิดในการส่งเสริมเรื่องกายเปลือยกายในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น แต่เหล่า Naturist ก็มีสิ่งที่เรียกว่ากฎกติกาการอยู่ร่วมกับคนในสังคมที่ค่อนข้างจะชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของการเคารพผู้อื่น และจะไม่สร้างความรู้สึกไม่สบายใจแก่คนในอื่นๆ ที่ไม่ได้มีแนวคิดเดียวกัน ซึ่งแตกต่างกับคำว่า Exhibitionism หรือพวกโรคจิตที่ชอบโชว์ของลับของสงวนให้ผู้อื่นดู เนื่องจากมีความภูมิใจทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์ ขนาด และอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึก ความอึดอัดของอีกฝ่าย ซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่า ความคิดของ Naturist และ Exhibitionism แตกต่างกันเป็นอย่างมาก

นิยามของ Exhibitionism หรือพวกที่ชอบโชว์ของลับ คืออะไร?

ทั้งนี้ Exhibitionism ถูกนิยามว่าเป็นความผิดปกติทางเพศที่บุคคลคนหนึ่งมีแรงกระตุ้นหรือความปรารถนาที่จะแสดงอวัยวะเพศของตนเองต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม โดยบุคคลเหล่านี้มักได้รับความสุขทางเพศจากการเปิดเผยของลับของตนเองต่อผู้อื่น และบางครั้งอาจถึงขั้นสำเร็จความใคร่ได้ ซึ่งในทางการแพทย์จัดว่าอาการเหล่านี้ถือเป็นความผิดปกติ และจัดอยู่ในโรคจิตเวชชนิดหนึ่งมิใช่รสนิยมแต่อย่างใด และควรได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
นอกจากความปรารถนาหรือแรงกระตุ้นที่จะแสดงอวัยวะเพศของตนเองต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมแล้ว อาการของ exhibitionism อาจรวมไปถึงการรู้สึกตื่นเต้นหรือพึงพอใจทางเพศ ในบางรายอาจสำเร็จความใคร่จากการเปิดเผยตัวเองต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอีกด้วย
ทั้งนี้ในหลายๆ ประเทศจัดว่า Exhibitionism เป็นความผิดทางอาญาในข้อหากระทำอนาจาร และมีความผิดต้องได้รับโทษ รวมถึงในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

บทสรุปส่งท้าย

Naturist มักจะรวมตัวกันในสถานที่ต่างๆ เช่น ชายหาด สวนสาธารณะ หรือรีสอร์ทที่ได้รับอนุญาติแล้ว ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ปิด เพื่อใช้ชีวิตแบบ Naturist ร่วมกัน โดยยึดหลักความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ล่วงละเมิดผู้อื่น รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่นั้นๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะไม่มีการมองร่างกายของผู้ที่อยู่ร่วมกันไปในแง่มุมทางเพศ และนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ Naturist จัดเป็นรสนิยมการเปลือยกายอย่างมีศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งแตกต่างกับเหล่า Exhibitionism หรือพวกโรคจิตที่ชอบโชว์ของสงวนเพื่อความพึงใจของตนเองอย่างสิ้นเชิง

• https://www.nytimes.com/2016/10/24/t-magazine/travel/german-nudist-culture-fkk-freikorperkultur.html